Ankomst

Ved ankomst skal du huske først at tænde for el. Drej vrideren på HFI anlægget fra 0 til 1:

Herefter skal vandet åbnes. Det gøres ved at dreje det grønne håndtag under varmtvandsbeholderen i badeværelset helt i bund. Du skal dreje venstre om (mod uret):